Vision

Lystrup Idrætsforenings formål er at skabe et sundt og aktivt idrætsliv og fremme interessen for de sportslige aktiviteter, altså med dette som middel, at skabe et foreningsliv til gavn for den enkelte udøver.


Hovedvægten lægges på et godt socialt liv, hvor den enkelte befinder sig godt. Alle deltagere skal føle sig velkomne, som en integreret del af Lystrup Idrætsforening indenfor den/de sportsgren(e), de udøver.