Repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabet er Lystrup Idrætsforenings øverste myndighed. Forsamlingen vælger den daglige ledelse og giver den daglige ledelse beføjelse til at handle på foreningens vegne imellem to repræsentantskabsmøder - og med afsæt i de aktuelle vedtagelser.

Lystrup Idrætsforening afholder ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i tidsrummet mellem den 15.-31. maj.

Der indkaldes til repræsentantskabsmøder i overensstemmelse med foreningens vedtægter.


2024:

Referat af repræsentantskabsmøde 2024 findes her.

Formandens beretning for 2023 findes her.

2023: 

Referat af repræsentantskabsmøde 2023 findes her.

Formandens beretning for 2022 findes her. 

2022:

Referat af repræsentantskabsmøde 2022 findes her.

Formandens beretning for 2021 findes her.


2021:

Referat af repræsentantskabsmøde 2021 findes her.

Formandens beretning for 2020 findes her.


2020:

Referat af repræsentantskabsmøde 2020 findes her.

Formandens beretning for 2019 findes her.


2019:

Referat af repræsentantskabsmøde 2019 findes her