Afdelinger   LIF   Sponsor   Aktiviteter   Støt LIF - tank OK - LIF   LIF-nyt 
Ledergruppen
Vedtægter
Politik og procedure
vedr. pædofili
Glemte sager
Historisk om LIF
LIF pokaler og nåle
Formandens beretning 2016

Ledergruppen & Afdelingsformænd

Her finder du kontaktoplysninger på de forskellige ansvarlige for Lystrup Idrætsforening.
Hvis du ønsker at se hvordan vi er opbygget organisatorisk, kan du downloade vores organisationsdiagram her. (organisationsdiagram.pdf)

Ledergruppen

Formand/Sponsorudvalg/kasserer
Niels Havig
Tlf : 70 23 72 38
nh@tele-mark.dk

Næstformand
Elvin Jørgensen
Tlf. 40 36 22 69
elvin1910@gmail.com

           
Sekretær
LIF-Nyt Redaktør
PR ansvarlig

Arne R. Flarup
Tlf. 40 31 16 02
arne@flarup.dk

Medlem
Chris Stevens
Tlf. 23 74 30 19
chris@stevens.dk
 

Medlem
Henrik Friis
Tlf. 24 91 98 01
friis36@hotmail.com

Andelsforeningen
Lystrup Idrætscenter
Formand
Lauge Dehn
Tlf.: 86 22 31 88
ld@nordicsubs.com

Afdelingsformænd

Badminton
Kim Nielsen
Mobil 31 13 01 03
kim@naadinemaal.dk

Basketball
Jesper Olesen
Tlf. 20194124
jespo@mail.dk

Fodbold
Formand Susanne Pedersen
Frivillig Koordinator
Tlf. 23 37 30 98
frivillig@lystrupfodbold.dk
 


 


 

 


Gymnastik
Helle Klüwer
Tlf. 52 40 94 90
Gymnastik@lystrup-if.dk

Håndbold
Carsten Gløvermose Nielsen
Tlf. 30 25 98 01
cn.aarhus@gmail.com

Krolf
Else Marie Schmidt
Tlf. 21 27 27 76
ems.cj@mail.tele.dk

Liffen
Jacob Smidt
Tlf: 25267312
jsm@rd.dk

Løb & Motion
Michael Poulsen
Tlf. 26 71 65 48
bestyrelse75@gmail.com

Petanque
Tage Petersen
tlf. 86 23 17 05           tagepet@gmail.com

Squash
Torben Schulz
Tlf. 42 24 19 23
formand@lystrupsquash.dk

Svømning
Camilla Jørgensen
Tlf. 20 47 48 01
svoemning@lystrup-if.dk

Tennis
 Birte Baktoft
Tlf. 40 55 0073
formand@liftennis.dk

 
 Print
© Copyright Lystrup Idrætsforening