Afdelinger   LIF   Sponsor   Aktiviteter   Støt LIF - tank OK - LIF   LIF-nyt 
Ledergruppen
Vedtægter
Politik og procedure
vedr. pædofili
Glemte sager
Historisk om LIF
LIF pokaler og nåle
Formandens beretning 2016

Historisk om LIF

Information hentet fra Århus Kommunes Bibliotekers Lokalhistoriske Leksikon.

LIF er stiftet 20. februar 1934. Der hersker dog en smule usikkerhed om tidspunktet, hvilket måske skyldes, at der har været andre idrætsaktiviteter i området før den tid.

I 1920'erne var der 2 klubber i området, Lystrup - Elsted Idrætsforening og Lystrup Boldklub. Men begge standsede deres aktiviteter igen.

Medstifter og første formand var N.J. Nielsen. Idrætsforeningen startede med fodbold, men udvidede hurtigt med gymnastik og badminton.

Midt i 1930'erne skiftede klubben kortvarigt navn til L. B., med B som enten betød Boldklub eller Badmintonklub. Gymnastikken havde på dette tidspunkt ingen gennemslagskraft.

Helt op til 1950 havde klubben træningsbaner på omliggende marker, derefter etableredes der baner bag stationen i Lystrup.

I 1969 fik klubben nyt baneanlæg og klubhus i Lystrup Enge.

I 1973 bygges Lystruphallen og i 1974 tilsluttede Lisbjerg Idrætsforening sig til LIF. 


Tolstoy, Preben

 Print
© Copyright Lystrup Idrætsforening