Afdelinger   LIF   Sponsor   Aktiviteter   Støt LIF - tank OK - LIF   LIF-nyt 
Ledergruppen
Vedtægter
Politik og procedure
vedr. pædofili
Glemte sager
Historisk om LIF
LIF pokaler og nåle
Formandens beretning 2016

Formandsberetning i I LIF´s hovedbestyrelse den 25. maj 2016

Hovedformand for Lystrup IF HB Niels Havvig 

REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Onsdag den 25. maj 2016 kl. 19.00

Ansvar

Navn/Formand

Antal stemmer

Til stede

Fraværende

Hovedformand/kasser

Niels Havvig

1

X

 

Næstformand

Elvin Jørgensen

1

X

 

Sekretær/PR-ansvarlig

Arne R. Flarup

1

X

 

Medlem IT/Sponsor

Chris Stevens

1

X

 
         

Badminton

Kim Nielsen

3

X

 

Basketball

Anders Leth Nielsen

2

X

 

Fodbold

Torben Macher

4

X

 

Gymnastik

Helle Klüwer

5

X

 

Håndbold

Carsten Gløvermose

2

X

 

KROLF

Else-Marie Schmidt

2

X

 

Liffen

Henrik Friis

2

X

 

Løb & Motion

Michael E. Povlsen

2

 

X

Petanque

Marie Læbel

2

X

 

Squash

Torben Schultz

2

X

 

Svømning

Camilla Jørgensen

6

X

 

Tennis

Bent Hansen

2

X

 
   

38

   

Desuden Andelsforeningen repræsenteret ved Lauge Dehn.

Referat fra det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Lystrup Idrætsforening

Onsdag den 25. maj 2016 kl. 19.00 i Lystrup Idrætscenter, hvor repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed, og hver afdeling har et antal repræsentanter som angivet i vedtægterne beregnet i forhold til antal medlemmer i afdelingen. Dagsorden er ifølge vedtægterne og ser sådan ud:

1. Valg af dirigent.
Kim Nielsen blev valgt og startede med at konstatere at indkaldelse til repræsentantskabsmødet var sket rettidig. Derefter blev der uddelt pokaler og en 10 års nål af Elvin og Chris. Se vedhæftet.

2. Beretning fra hovedformanden.
Bertningen er vedhæftet.

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab og redegør for foreningens økonomi.
Niels Havvig gennemgik vores regnskab. Se også vedhæftet.

4. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet

5. Valg af medlemmer til den daglige ledelse:

a. Valg af formand (vælges i ulige år).

b. Valg af 2 medlemmer til den daglige ledelse med dels økonomiansvar og dels administrativt ansvar. Den daglige ledelse konstituerer sig efterfølgende. (vælges i lige år)
Chris Stevens og Elvin Jørgensen blev genvalgt, Og Henrik Friis indtræder i den daglige ledelse som nyt medlem. Den Daglige Ledelse består nu af 5 medlemmer.

c. Valg af to suppleanter – Der blev ikke valgt nogen.

6. Valg af revisorer – Jørn Olsen blev genvalgt.

7. Eventuelt.

Camilla fortalte om et samarbejde med kommune, lokalcenter og kirken om en dag med aktiviteter for deltagere 55+ - hvor der sker aktiviteter omkring kirke, lokalcenter – hvor Svømning, Petanque, Krolf, Badminton og evt. Tennis vil aktivere deltagerne. Der vil være små boder omkring lokalcenter med forskellige tiltag.

Kim takkede ledergruppen for deres engagement på tværs af alle afdelinger.

  Print
© Copyright Lystrup Idrætsforening