Lystrup-Løbet 2007
Diplom udskrivning

Indtast løbsnunmmer:

 

 

Obs! 
For at udskrive baggrundsbilledet, skal der være sat flueben i
feltet "udskriv baggrundsfaver og billeder", som du finder under
"Funktioner/Internetindstillinger" i fanebladet "Avanceret".

Det er ligeledes muligt at fjerne sidehoved og sidefod, ved at fjerne
teksten "&w&b" samt "Side &p af &P" under sideopsætning, vær
opmærksom på at dette er en permanent ændring.
I Internet Explorer 7 findes funktionen som en knap ved "Vis udskrift".