BESTYRELSEN FOR LYSTRUP SENIOR PETANQUE

Formand Tage Petersen Tlf.86 23 17 05

Kjeldsbjergvej 6 Mobil 21 77 64 23

8520 Lystrup e.mail: tagepet@gmail.com


Kasserer Peter L. Nielsen Tlf. 86 22 38 91

Birkehaven 30 Mobil 23 26 38 91

8520 Lystrup e.mail: peter@ledegaard.dk


Bestyrelse Anny Amdisen Tlf.

Elstedhøj 24 Mobil 51 20 04 01

8520 Lystrup e.mail: afamdisen@honnie.dk


Rita Vivi Jensen Tlf.

Slåenbakken 12 Mobil 20 32 08 94

8520 Lystrup e.mail: Ritavjensen@outlook.dk


Tenho Goman Tlf.

Kirsebærhaven 94 Mobil 22 79 06 04

8520 Lystrup e.mail: tenhoatpio@gmail.com


Suppleant Lisbeth Christiansen Tlf.

Hyldehaven 12 Mobil 61 71 25 76

8520 Lystrup e.mail: lischris12@gmail.com


Marius Jørgensen Tlf.

Novembervej 66 Mobil 61 69 12 39

8210 Århus V e.mail: mj-mj@stofanet.dk


Revisor Leif Jensen Tlf

Elstedvænge 13 Mobil 51 29 69 64

8520 Lystrup e.mail: leif2425@gmail.com