Ny bestyrelse – nye initiativer

LIF Tennis har fået ny bestyrelse. Da fire af de hidtidige medlemmer (formanden Ib Bille, næstformanden Søren Peter Sørensen, kasserer Peter Baktoft og suppleanten Kirsten Wind) ikke ønskede at fortsætte, blev følgende fire nye medlemmer valgt på generalforsamlingen den 9. november 2010: Jan-Erik Ørum-Petersen og Erik Eibye (menige medlemmer) samt Mogens Hjelm-Hansen og Ib Lundquist (suppleanter).

Tre medlemmer: John Lambert, Morten Lind Petersen og Peter Sørensen ville gerne fortsætte i bestyrelsen, og det blev enstemmigt besluttet på generalforsamlingen, at den nye bestyrelse på syv medlemmer selv skulle konstituere sig.

På det konstituerende bestyrelsesmøde den 25. november 2010 valgtes Peter Sørensen i kamp med to andre kandidater til ny formand for tennisklubben. Jan-Erik Ørum-Petersen valgtes til næstformand, og Mogens Hjelm-Hansen valgtes til kasserer (konstitueret kasserer frem til næste generalforsamling).

Den nye bestyrelse vil tage mange nye initiativer i den kommende tennissæson, men det kan allerede nu afsløres, at LIF Tennis netop har fået tilladelse til at stille et turneringshold i kvalifikationsturneringen til Jyllandsserien i Jysk Tennis Union!

Klubben disponerer nemlig i øjeblikket over flere klassespillere, og chancerne for at Lystrup-holdet spiller sig op i Jyllandsserien er særdeles store. Målet og forventningerne er et hold i 3. Division. Hidtil har LIF Tennis' bedste eller højeste turneringsrække været Serie 2 – og det er mange år siden. Det er bestyrelsens forventning, at et turneringshold i kvalifikationsturneringen til Jyllandsserien vil give klubben PR og lokke flere nye medlemmer til klubben – både seniorer og juniorer.

Den nye bestyrelse vil imidlertid gerne understrege, at samtidig med at der gøres noget for eliten i klubben, vil der fortsat tillige blive gjort meget for bredden i klubben. Således fortsætter tirsdags- og lørdagstennis, hyggeturneringer, klubturnering samt træning for tennisspillere i klubben.

Den traditionelle Juleturnering (skumtennis) 28. december 2010 var en stor succes med hele 20 deltagere. Efter de spændende kampe serveredes hjemmelavet og fyrig ungarsk gullaschsuppe med sprøde flutes.

Peter Sørensen